Casa de Francesc Mas Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Barcelona, 5, 08400-GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60766
2.28705
440594
4606462
08096-1
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVI
1592
Regular
Necessitat de manteniment
Legal
PEPHA nou, Núm. R-013
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntament de Granollers, Plaça de la Porxada, 6, 08400-GRANOLLERS
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Casa situada al carrer de Barcelona, en el mateix context que el conjunt de les tres cases del carrer de Barcelona - Plaça de Manuel Montanyà (veure fitxa número 10), composta de planta baixa i dues plantes pis. La façana és plana, i presenta el paredat arrebossat amb finestra de pedra transformada en balcó i portal d'entrada amb arc de pedra de mig punt dovellat, que te una inscripció que indica "IHS. Francesc Mas. 1592". La façana es corona amb un ràfec imbricat que incorpora la canal formada per peces de terra cuita (CUSPINERA et alií, 2001; PATRIMONI, 1985).

Avui és Casa de Cultura. Protegida al PEPHA del 1985 i proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-013

Aquesta casa pertany al conjunt d'edificacions del carrer de Barcelona, carrer que comença a formar-se al segle XVI amb l'inici de la construcció de diversos habitatges, al lloc per on tenia entrada a la vila el Camí Reial (BAULIES, 1965).

BAULIES I CORTAL, Jordi (1965) Granollers. Barcelona, Biblioteca Selecta, volum. 372. CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. PATRIMONI (1985) Patrimoni Històric Arquitectònic. Granollers: Caixa de Crèdit Granollers.