Casa carrer de Barcelona 28 Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Barcelona, 28 - Carrer del Museu, 08400-GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60707
2.28688
440579
4606397
08096-40
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Renaixement
XVI
c.1554
Bo
Legal
PEPHA nou, Núm. R-016
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15305DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Habitatge unifamiliar entre mitgeres que fa cantonada. Té planta baixa, dues plantes pis i coberta de teula a dues vessants amb capcer al carrer del Museu. Façanes planes de paredat originàriament arrebossat amb carreus a la cantonada. La principal és de composició simètrica desplaçada, mentre que l'altra presenta una distribució dels buits més aleatòria. A la planta baixa, hi ha un arc rebaixat al portal d'entrada. A la planta primera, s'obre una finestra d'arc pla amb guardapols de perfil sinuós sostingut per carotes, que té inscrita a la llinda la data 1554 (CUSPINERA et alií; 2001; PATRIMONI, 1985). A la façana del carrer del Museu, i a prop de la cantonada amb el de Barcelona, hi ha una antiga font pública.

Protegida al PEPHA del 1985 i proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-016

Aquesta casa pertany al conjunt d'edificacions del carrer de Barcelona, carrer que comença a formar-se al segle XVI amb l'inici de la construcció de diversos habitatges, al lloc per on tenia entrada a la vila el Camí Reial (BAULIES, 1965).

BAULIES I CORTAL, Jordi (1965) Granollers. Barcelona, Biblioteca Selecta, volum. 372. PATRIMONI (1985) Patrimoni Històric Arquitectònic. Granollers: Caixa de Crèdit Granollers. CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers.