Conjunt de tres cases (ca la Madalena, ca l'Ambrós) Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Barcelona, 2, 4, 6- Plaça de Manuel Montanyà, 08400-GRANOLLERS
Dins l'antic recinte emmurallat de la ciutat medieval, entre la Porxada i l'església de Sant Esteve.

Coordenades:

41.60779
2.28692
440583
4606477
08096-10
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Gòtic
Modern
XVII
Bo
Legal
PEPHA nou, Núm. R-012
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15301DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Conjunt de tres cases, d'aspecte similar amb sengles singularitats decoratives, les quals fan cantonada. Són de planta baixa i dues plantes pis amb coberta de teula a dues vessants amb ràfec, transformada en terrat a la casa número 2. La façana es plana, de paredat comú arrebossat, amb carreus de pedra a la cantonada i a les obertures. A la casa número 2, hi ha un arc pla al portal d'entrada i una finestra d'arc conopial lobulada amb impostes, posteriorment transformada en balcó. La casa número 4 presenta un arc pla dovellat al portal d'entrada i finestra d'arc pla amb escut i elm, posteriorment transformada en balcó. A la cantonada, hi ha una finestra coronella amb impostes sense trencallums. A la casa número 6, hi ha un arc rebaixat al portal i dues finestres de pedra amb escut a la llinda del primer pis (PATRIMONI, 1985).

Protegida al PEPHA del 1985 i proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-012

Aquesta casa pertany al conjunt d'edificacions del carrer de Barcelona, carrer que comença a formar-se al segle XVI amb l'inici de la construcció de diversos habitatges, al lloc per on tenia entrada a la vila el Camí Reial (BAULIES, 1965).

BAULIES I CORTAL, Jordi (1965) Granollers. Barcelona, Biblioteca Selecta, volum. 372. CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. PATRIMONI (1985) Patrimoni Històric Arquitectònic. Granollers: Caixa de Crèdit Granollers. Informació oral Eustaqui Casals i Margall, (febrer 2002).