Casa Francesc Marimon
Granollers

  Vallès Oriental
  Carrer de Barcelona, 15; Corredossos de Sant Cristòfol
  Emplaçament
  Al nucli antic de Granollers
  143

  Coordenades:

  41.60739
  2.28708
  440596
  4606432
  Número de fitxa
  08096 - 3
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Noucentisme
  Segle
  XX
  Any
  1924
  M.J. Raspall i Mayol (arquitecte)
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BCIL
  Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Granollers. Núm. R-013. Protecció de tipus II: Conservació amb reforma condicionada.
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 28941
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  0767505DG4006E0001WI
  Autoria de la fitxa
  ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo
  Jordi Piñero Subirana

  Habitatge unifamiliar de planta rectangular que s'inscriu dins la tipologia de casa urbana amb jardí. Fa cantonada i té tres façanes visibles: la principal alineada al carrer de Barcelona i les altres dues al jardí. 

  Presenta planta baixa, dues plantes pis i coberta de teula a tres vessants. De la façana al jardí sobresurt un cos central amb un capcer curvilini. Les franges del forjat i les impostes dibuixen línies horitzontals en contrast amb la composició vertical de les obertures. La façana queda acabada en un potent ràfec i està arrebossada. La simetria de les façanes queda trencada pel porxo de la cantonada que, pel carrer de Barcelona, té l'entrada a l'habitatge. En la cantonada destaca la columna de secció circular coronada per un capitell jònic. En la primera planta hi ha un balcó corregut que emmarca els buits de la planta baixa amb barana de ferro, en la que destaquen dibuixos dins l'estètica art decó (CUSPINERA et alií, 2001; PATRIMONI, 1985). El jardí, situat a la banda sud, és tancat amb paredat arrebossat amb pilars d'obra i reixes de ferro.

  Placa metàl·lica a l'entrada: "MJ Raspall, arquitecte. Any 1924".

  En fer un clot per plantar un arbre al jardí de casa seva el propietari de la finca localitzà fragments de terrissa romana dins de les restes d'un petit forn ceràmic, que corresponia a la part inferior de la cambra de combustió, de forma ovoide, amb la boca del forn a la banda nord. Al seu interior van aparèixer nombrosos fragments de "tegula", ceràmica comuna romana, claus de ferro i un fragment de terra sigil·lada africana A (INVENTARI, 1997; VILA, 2001).

  Aquesta casa pertany al conjunt d'edificacions del carrer de Barcelona, carrer que comença a formar-se al segle XVI amb l'inici de la construcció de diversos habitatges, al lloc per on tenia entrada a la vila el Camí Reial (BAULIES, 1965). Cap a la dècada de 1970 fou comprada per la senyora Àngela Margall, qui va reformar les inicials del nom del propietari que es troben a la reixa de la entrada "FM" per "AM". Està feta al lloc d'una antiga parcel·la.

   

  BAULIES I CORTAL, Jordi (1965) Granollers. Barcelona, Biblioteca Selecta, volum. 372.

  CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers.

  INVENTARI (1997) Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Carta Arqueològica. Vallès Oriental. Granollers, Barcelona, Generalitat de Catalunya, exemplar mecanografiat, actualització 1997

  PARDO, Jordi (1983) "Noves troballes arqueològiques romanesa Granollers", Informatiu Municipal, novembre - desembre

  PATRIMONI (1985) Patrimoni Històric Arquitectònic. Granollers: Caixa de Crèdit Granollers. A. A. M. G. (s.d.)

  Llistat del Pla d'Arqueologia Urbana de Granollers, Granollers, Àrea d'Arqueologia del Museu de Granollers

  VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.