Torre d'aigua plaça Maluquer i Salvador Granollers

Vallès Oriental
Plaça de Maluquer i Salvador, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.60882
2.28888
440747
4606590
08096-43
Patrimoni immoble
Obra civil
Contemporani
XIX
1877
Bo
Inexistent
PEPHA nou Fitxa. Núm. S-12
Fàcil
Productiu
Pública
Ajuntament de Granollers, Plaça de la Porxada, 6, 08400-GRANOLLERS
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Construcció de planta octogonal amb coberta de pavelló de teula àrab, coronada amb una hídria ceràmica. Les façanes són planes i estan composades amb sòcol, fust i entaulament. En la part alta del fust del costat de migdia hi ha la data "1877" sobre un fons de totxo vist, en l'entaulament treballat a dos plans amb buits i plens de perímetre trencat. Les façanes estan acabades amb una cornisa recolzada en senzills permodols. En la base hi ha una font i, al costat, es troba maclat un quiosc (CUSPINERA et alií, 2001).A sota de la mateixa hi havia un refugi en temps de guerra. Els antics quioscs instal·lats a inicis del segle XX van desaparèixer i van ser substituïts per altres d'estructura metàl·lica.

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. S-12

La torre d'aigua de la plaça Maluquer i Salvador és de l'any 1877, segon consta en una inscripció a la mateixa torre. L'aigua venia de la mina d'en Sans. Fora muralla, la plaça va sorgir el 1842 a conseqüència de l'enrunament d'una part d'aquesta, on fins al 1932 era celebrat el mercat de bestiar gros, que aquell any va ser traslladat al "parc" de la plaça Barangé, davant l'estació de França vella, i, desaparegudes les instal·lacions ferroviàries, es va passar a altres contrades (BAULIES, 1965). Maluquer i Salvador fou el fundador de l'Institut Nacional de Previsió, el segle XIX (BAULIES, 1965).

BAULIES I CORTAL, Jordi (1965) Granollers. Barcelona, Biblioteca Selecta, volum. 372. CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers;