Camí Ral / El camí de Barcelona Granollers

Vallès Oriental
Camí Ral - Carrer de Barcelona - carrer de Corró, 08400-GRANOLLERS
A la sortida Sud de l'antic nucli de Granollers

Coordenades:

41.58838
2.28191
440148
4604325
08096-194
Patrimoni immoble
Obra civil
Antic
Romà
Medieval
Modern
Contemporani
Regular
Necessita manteniment
Inexistent
Fàcil
Social
Privada
Diversos
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Aquest camí entrava a Granollers procedent de Palou, seguint per tant, l'eix Besós - Congost i sortia per les Franqueses, cap a Vic. Dins del nucli urbà, transcorreix pels antics Carrers de Barcelona i de Corró, en els quals, a partir del segle XV, i fora muralla, es fa una primera expansió urbana, vora el camí, a l'igual que en temps posteriors (BAULIES, 1965). En la zona de Palou, des del límit sud del terme municipal fins a can Bassa, el camí està pavimentat amb terra seguint el traçat tradicional. Més al Nord, s'ha pavimentat amb asfalt, que inclús ha arribat a amagar alguna obra d'enginyeria civil relacionada amb el mateix, per exemple, un pont de dos ulls de pedra i totxo, que es troba prop de les Tres Torres i que es conserva sota l'asfalt, segons informació del Sr. J. Muntal.

Aquest camí esta fet sobre una antiga via romana. (BAULIES, 1965). El 1274 Jaume I havia concedit a Caldes de Montbui que el camí de Vic fos traslladat per la dita vila i Castellterçol, però, davant la protesta dels granollerins, el Conqueridor dictava el mateix any, una pragmàtica anul·lant aquella concessió per restablir la ruta tradicional del Congost, o sia, Granollers - La Garriga - Centelles (BAULIES, 1965). Aquest camí entrava a Granollers pel portal de Barcelona, procedent de Palou, on s'alçava la capella de Sant Cristòfol, enderrocada l'any 1854 i refeta al costat (HOMS, 1995). Aquest camí Ral, transitat per animals de bast, carretes, carros i diligències, va ser substituït el 1848 per la nova i actual carretera, traçada prop de les primeres cases bastides a l'eixampla a partir de l'any 1835 (BAULIES, 1965). Per aquest camí corria la mina d'en Sans. Nascuda la captació en tocar la Riera del Congost, part de dalt del Pont de Ferro del ferrocarril del Nord, però dintre el municipi de les Franqueses, anava a parar-ne a l'antic Camí Ral i al carrer de Corró, i sempre per mina subterrània, penetrava i penetra a l'interior de la Vila per a servir aigua potable als qui havien adquirit en propietat alguna ploma d'aigua (LLOBET, 1986). Avui el Camí Ral com a tal, dóna nom no sols al tram que li és propi, sinó també a tot el carrer que de la plaça de Sant Miquel cap a migdia arriba fins el carrer de l'Alguer, el qual més o menys passa per l'antic traçat del camí (GARCÍA-PEY, 1990).

BAULIES I CORTAL, Jordi (1965) Granollers. Barcelona, Biblioteca Selecta, volum. 372 HOMS I COROMINAS, Josep (1995) Granollers. Retalls d'Història Urbana. Granollers: Tarafa, Editora de Publicaciones, S.L. Revista del Vallès. GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers. LLOBET I REVERTER, Salvador (1986) La formació del relleu i la funció de les aigües a Granollers. P.15-19. Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, 1. Aproximació al medi natural i a la història de Granollers. Ajuntament de Granollers.