Ca la Curenya / Ca l'Esperança Roca / Hostal de can Roca Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Barcelona 48-52, 08400-GRANOLLERS
A la sortida Sud de l'antic nucli de Granollers

Coordenades:

41.60648
2.28684
440575
4606331
08096-110
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Renaixement
XVI
1568
Regular
Necessita algunes actuacions de millora
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-019
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15317DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Cases entre mitgeres, de planta baixa, pis i golfes. Les façanes són planes, de semblant composició simètrica. Estan fetes en obra mixta de paredat i ceràmica, els elements singulars de les quals presenten un treball elaborat en pedra. Els portals d'entrada tenen l'arc rebaixat mentre que les finestres, de pedra, són d'arc pla i una d'elles, presenta guardapols amb carotes. L'antic ràfec que rematava l'edifici ha estat substituït per obres recents (PATRIMONI, 1985). A la planta baixa, els portals d'entrada són rebaixats i dovellat al número 48. A la planta primera les finestres són de pedra, i arc pla. Al número 50 hi ha la inscripció "b'AIA IHS ANY 1568" i al número 52, un guardapols sostingut per carotes.

Protegida al PEPHA del 1985 i proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-019

El número 48 era ca la Curenya. Teresa Tàpies Garriga, era molt coneguda per aquest motiu per que un avi seu havia estat al càrrec d'una curenya (peça d'artilleria) en temps de guerra. El 50 era ca l'Esperança Roca i el 52 era l'Hostal d'en Roca (GARCIA-PEY, 1990). Aquestes cases pertanyen al conjunt d'edificacions del carrer de Barcelona, carrer que comença a formar-se al segle XVI amb l'inici de la construcció de diversos habitatges, al lloc per on tenia entrada a la vila el Camí Reial (BAULIES, 1965).

BAULIES I CORTAL, Jordi (1965) Granollers. Barcelona, Biblioteca Selecta, volum. 372. CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu. GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers. PATRIMONI (1985) Patrimoni Històric Arquitectònic. Granollers: Caixa de Crèdit Granollers.