Les Marrades del Grau d'Olot
Rupit i Pruit

  Osona
  Camí ral de Vic a Olot - Pruit
  Emplaçament
  Entre el Molí Vell dels Hostalets d'en Bas (Vall d'en Bas) i l'Hostalot de Pruit (Rupit i Pruit)
  849 m.s.n.m

  Coordenades:

  42.07739
  2.45633
  455029
  4658512
  Número de fitxa
  08901 - 117
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Modern
  Popular
  Segle
  XVIII
  Any
  1729-1731
  Estat de conservació
  Bo
  Ha estat restaurat.
  Protecció
  Legal
  BCIL
  Catàleg de béns a protegir de Rupit i Pruit
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  CCAA 20011
  Accés
  Fàcil
  Lúdic/Cultural
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 08185A00900017
  Autor de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Es tracta d'un dels trams que formen part de l'antic camí ral de Vic a Olot, disposat entre els Hostalets d'en Bas i l'hostal del Grau. Aquest tram salva el desnivell existent del grau d'Olot mitjançant una ruta que escala la muntanya en continu pendent. Les Marrades estan disposades entre l'hostal del Grau i la font de les Marrades, ocupant 480 metres d'empedrat. El camí es construí en serpent, mitjançant fragments rectilinis o rampes sostinguts amb unes sòlides plataformes de planta més o menys quadrada, i murs de contenció fets amb grans blocs de pedra seca. Els revolts que existeixen entre cada rampa són molt tancats i amb uns pendents bastant pronunciats. Tant les rampes com els revolts estan pavimentats amb lloses d'esqueis de pedra calcària, disposades en forma de plec de llibre i reforçades amb unes filades transversals que també actuaven de trencaigües. Alhora s'observen restes de desguassos o punts de pas d'aigües sota el camí, en forma de voltes de pedra, a mode de petits ponts. En alguns murs de contenció s'hi poden observar, damunt del seu coronament, una mena de pilons guarda-rodes. L'amplada mitjana que s'observa en aquest tram de camí és d'uns 2 metres o 2 metres i mig aproximadament.

  Aquest tram presenta algunes estructures construïdes únicament en funció de la via (obres de fàbrica) i altres edificacions bastides per estar al servei del camí. En d'altres estructures destaquen el pont de l'Hostalot, la font de les Marrades i dos hostals, l'hostal del Grau i l'Hostalot.

  Altres noms relacionats amb l'element: via del Grau, tram del Grau. L'element està inclòs dins dels límits de l'Espai Natural Protegit del Collsacabra.

  La reparació del camí ral de Vic a Olot i la construcció de les Marrades del Grau fou ordenada pel marquès de Risburg, capità general de Catalunya, a través del corregidor de Vic, José de Avilés. Foren construïdes en tres campanyes diferenciades: la primera entre els mesos de novembre i desembre de 1729, la segona entre octubre i desembre de 1730 i la tercera entres els mesos de maig i juliol de 1731.

  El projecte de rehabilitació del tram de les Marrades es dugué a terme entre els mesos d'agost de 2009 i març de 2010, entre el mas de la Serra de Pruit (Osona) i el Molí Vell de la Vall d'en Bas (Garrotxa). L'objectiu de la rehabilitació consistia en recuperar els empedrats originals, les estructures de contenció (murs, talussos, etc.) i els sistemes de control d'aigua (ponts, desguassos, cunetes, trencaigües, etc.), per tal d'adequar aquest antic camí a usos ludicoesportius, bàsicament l'excursionisme i l'equitació, i convertir-lo en un dels eixos turístics i culturals de la Vall d'en Bas i del terme de Rupit i Pruit, a mig camí entre Osona i la Garrotxa.

  La intervenció arqueològica realitzada en motiu del projecte de rehabilitació es va estructurar en tres eixos principals: un seguiment arqueològic de l'obra, un estudi històric i l'assessorament per a la senyalització del camí. El material arqueològic aparegut va consistir bàsicament en peces de ferro, sobretot de restes d'eines i ferradures de diversos tipus. També van aparèixer un bon nombre de fragments ceràmics, la majoria dels segles XIX i XX, però també es detectà la presència d'alguns fragments de mitjan segle XVIII, els més antics localitzats fins ara. Com a curiositat, també es localitzaren diversos casquets, bales i obusos pertanyents a munició republicana de la guerra Civil espanyola. Finalment cal dir que el procés de rehabilitació de les Marrades del Grau d'Olot va posar de relleu que es tracta d'un dels trams d'antics camins més ben conservats de Catalunya, àdhuc d'Europa.

  BUSQUETS COSTA, Francesc; FUMANAL PAGÈS, Miquel Àngel; COLOMER CASAMITJANA, Joel; GUTIÉRREZ ORTIZ, Júlia (2010). Travessant el Collsacabra. El camí ral de Vic a Olot i les Marrades del Grau. Història, arqueologia, patrimoni. Olot: Ajuntament d’Olot, p. 11-19, 44-49, 57-59, 68, 75, 89, 95-96, 100-113, 123, 126, 131.

  BUSQUETS COSTA, Francesc; FUMANAL PAGÈS, Miquel Àngel; COLOMER CASAMITJANA, Joel; GUTIÉRREZ ORTIZ, Júlia (2011). “Les Marrades del Grau d’Olot (Rupit i Pruit, Osona, i la Vall d’en Bas, Garrotxa)”. Tribuna d’arqueologia, nº 2010-2011, p. 241-266.

  CROSAS, Carles; SOLÀ, Joan; DOMINGO, Gemma (2014). Catàleg de béns a protegir. Text refós. Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Rupit i Pruit. Consultat 12 novembre 2020, des de https://dtes.gencat.cat/rpucportal/ Núm identificació A04.

  ROVIRÓ I ALEMANY, Xavier (2014). El Camí Ral de Vic a Olot. Itineraris i històries. Col·lecció Popular Llegendes, 30. Sant Vicenç de Castellet: Farell Editors.

   

  SEVILLA, Rafael (2006). “Recuperació i rehabilitació del camí ral de Vic a Olot”. Els Cingles de Collsacabra, any XXVII, núm. 55, p. 8-11.