Mas dels Turons
Rupit i Pruit

  Osona
  Torrent de Bonegre - Rupit
  Emplaçament
  En una petita esplanada damunt del marge esquerre del torrent, prop de l'església de Sant Joan de Fàbregues
  734 m.s.n.m

  Coordenades:

  42.0146
  2.45998
  455287
  4651538
  Número de fitxa
  08901 - 116
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Medieval
  Modern
  Popular
  Segle
  XI-XVIII
  Estat de conservació
  Dolent
  Enrunat i cobert de la vegetació que caracteritza la zona.
  Protecció
  Legal
  BCIL
  Catàleg de béns a protegir de Rupit i Pruit
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  CCAA 11823
  Accés
  Difícil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 08185A00500008
  Autor de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Antic mas d'origen medieval de planta més o menys rectangular, format per sis espais diferenciats i construït amb pedres escairades disposades horitzontalment en sec. Fou inicialment construït a finals del segle XI,amb una posterior ampliació de l’estructura primitiva amb una nova estança en el segle XIII, abandonament al segle XIV, recuperació a finals del segle XV o al segle XVI, modificacions en el segle XVII (com l’enllosat de terra) i abandonament definitiu al segle XVIII. Es va documentar una pica d'aigua, una llar de foc, un cendrer i el forn, així com diverses obertures i materials arqueològics formats, sobretot, per fragments de ceràmica i datats entre finals del segle XV i principis del XVI principalment.

  El jaciment està inclòs dins dels límits de l'Espai Natural Protegit del Collsacabra. Les coordenades són aproximades.

  Les intervencions arqueològiques en aquest jaciment s’efectuaren en dues campanyes portades a terme els dies 14 al 26 de setembre de l’any 1998 i els dies 16 al 21 d’agost del 1999. La direcció va ser a càrrec d’Assumpta Serra i Clota, amb la participació d'alumnes de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona.

  El mas apareix mencionat en un capbreu del senyor dels castells de Rupit i Fornils, datat l'any 1379. Estava en mans de Bernat Roquer, espòs de la propietaria del mas Roquer. Tenim notícia que també compartia un molí amb el mas Tinyoses situat a la riera de Rajols. Finalment, el mas apareix citat en diversos documents estudiats per mossèn Antoni Pladevall i datats l'any 1799. En aquesta documentació ja constava com a derruït.

   

  CROSAS, Carles; SOLÀ, Joan; DOMINGO, Gemma (2014). Catàleg de béns a protegir. Text refós. Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Rupit i Pruit. Consultat 12 novembre 2020, des de https://dtes.gencat.cat/rpucportal/ Núm identificació A02.

  PARÉS I GANYET, Quirze (1985). La despoblació rural i les masies del Collsacabra. Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajuana, p. 402, 453, 460.

   

  SERRA I CLOTA, Assumpta (1993-1994). Memòria de les campanyes de prospeccions arqueològiques en el sector Rupit-St Joan de Fàbregues. Consultat 13 novembre 2020, des de http://calaix.gencat.cat/handle/10687/428473, p. 42-45.

  SERRA CLOTA, Assumpta (1998-1999). Memòria de l’excavació del Mas dels Turons. Consultat 13 novembre 2020, des de http://calaix.gencat.cat/handle/10687/8774

   

  SERRA I CLOTA, Assumpta (2004). “El mas dels Turons: la pervivència d’una activitat agropecuària”. Els Cingles de Collsacabra, any XXV, núm. 51, p. 18-21.