Habitatges al carrer Abat Escarré, números 27, 29, 31, 33, El Papiol

Baix Llobregat
Carrer Abat Escarré, 27, 29, 31, 33
131

Coordenades:

41.43863
2.01034
417322
4587924
08158 - 318
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Popular
Contemporani
XIX-XX
Regular
S'han introduït en la façana elements poc adequats amb l'esperit morfològic original de l'edifici.
Legal
BPU. G26-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos propietaris
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Conjunt d'edificis entre mitgeres de planta quadrada que es desenvolupen en planta baixa i dos pisos. Les cobertes són a dues vessants amb teula rodona i carener paral·lel a la façana principal. Les composicions de les façanes presenten eixos verticals de composició. El fet de que tinguin una alçada similar ajuda a configurar-los com un conjunt que també presenta sortida per la part posterior, davant de la porta del Castell.

El número 31 és can Malla el 1840 (Ahicart, 2019). Després del 1885 era can Sassó, de Miquel Casajoana Calopa, que desprès van anar a viure al carrer Barcelona. El 1945 era can Blazquez (Ahicart, 2019).

Ahicart Amigó et al. (2019) Exposició: Motius de cases i gent. El Papiol: Espai de Recerca pel Patrimoni del Papiol. Biblioteca Municipal del Papiol Valentí Almirall.