Carrer Gomis Martorell

Baix Llobregat
C. Gomis

Coordenades:

41.47788
1.92683
410399
4592364
08114-217
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos propietaris
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Edificat bàsicament amb edificis estrets de dues o tres plantes. Tembé hi destaquen l'Ateneu de Martorell, el molí d'en Gomis i Cal Baviera.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A2 08 BPU-02.CA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

Al carrer d'en Gomis rep el nom del l'antic propietari dels terrenys, Pau Agustí de Gomis i del Moli Paperer d'en Gomis, emplaçat en aquell indret per aprofitar l'aigua del riu Anoia. En aquest carrer els veïns del barri de les cases d'en Carreres varen fer construir , l'any 1930, l'Ateneu.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.