Carrer de Joan Pau Par Martorell

Baix Llobregat
C. de Joan Pau Par

Coordenades:

41.47361
1.93267
410881
4591884
08114-218
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos propietaris
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Edificat bàsicament amb edificis estrets de dues o tres plantes, alguns d'ells amb esgrafiats.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A2 09 BPU-02.CA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

El carrer rep el nom del martorellenc Joan Pau Par i Voltà (1793-1850) destacat guerriller de la Guerra de la Independència i propietari dels terrenys on s'obrí el carrer. Era fill del notari Joaquim Par. A l'edat de 18 anys va entrar a en el Batalló de Caçadors de Catalunya, comandat per Manso, qui més endavant seria Comte de Llobregat. El mateix any va ascendí a capità. Acabada la guerra va decidir torna a Martorell, i a partir d'aquell moment es va dedicar a treballar la terra. A la dècada dels anys 1920 l'Ajuntament va homenatja la figura de Joan Pau Par dedicant-li un carrer de la vila.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.