Carrer Josep Anselm Clavé Martorell

Baix Llobregat
C.Josep Anselm Clavé

Coordenades:

41.4747
1.93237
410857
4592006
08114-219
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Modernisme
XX
Bo
Inexistent
IPA 18571
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos propietaris
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Edificat bàsicament amb edificis estrets de dues o tres plantes com són els edificis dels números 2, 5, 9, 15, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 37, 43, 45, 51, 53 i 55, alguns d'ells amb esgrafiats. Cal destacar els edificis de l'Espai d'Art i Creació Muxart, la Casa Gausà, Cal Ferraret i Cal Garrapet.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A2 10 BPU-02.CA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

Es tracta d'un tram de l'antiga Via Augusta pel seu pas per Martorell. Es correspon amb la continuació de la plaça de la Vila. Martorell va anar creixent de manera allargassada; aquest carrer es va configurar en l'ampliació que va comportar la construcció del tercer recinte emmurallat que anava del Portal de les Hores fins al portal de la Font. Aquest carrer era conegut antigament pel carrer de la font en referència a una Font que hi havia a tocar del portal. La font estava coberta per una arcada de punt rodó, construïda amb la característica pedra vermella de la zona, que configurava una petita cambra. La font va ser enderrocada l'any 1976. Des de l'any 1924, el carrer de la font, és conegut per el carrer d'Anselm Clavé en referència al compositor.
D'aquest carrer hem de destacar la Casa Gausa, un dels edificis més antics de Martorell que conserva dos finestrals gòtics.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.