Cal Garrapet Martorell

Baix Llobregat
C. Josep Anselm Clavé, 33

Coordenades:

41.47457
1.9309
410734
4591993
08114-142
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modernisme
XX
1910
Bo
Inexistent
IPA 18598
Fàcil
Residencial
Privada
0821022DF1902S0001KM
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Edifici entre mitgeres, planta quadrada amb planta baixa, dos piso, i terrat a la catalana. Composició simètrica dels buits de les façanes. Els dos pisos i la barana del terrat formen un conjunt ornamental: peanya ondulada, balcó corregut, obertures balconeres allindada amb motllures i elements esculpits que s'allarguen a part dels muntants. Coronament de façana a manera de frontó: cornisa corba amb motllures i ondulacions; centrat en aquest cos hi ha relleus de temes florals. Barana de ferro forjat tanca l'espai baix del cos. Part de la façana té simulació de carreus senzills picats.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 31 BPU-03.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

Tenim documentat el renom de Garrapet l'any 1817; renom amb que era conegut Geroni Pastells i que dona nom a l'edifici. L'edifici es va ensorrar i l'any 1910 va ser reconstruït. Des de l'any 1930 va ser una fonda fins que al 1936 la va llogar Joan Miró Inglés, secretari de l'Ajuntament de Martorell i casat amb Pepita Costat (professora a l'escola del convent), pel que l'edifici era conegut com Cal Secretari.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.