Carrer Lloselles Martorell

Baix Llobregat
C. Lloselles

Coordenades:

41.47407
1.92961
410626
4591938
08114-220
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos propietaris
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Edificat bàsicament amb edificis estrets de dues o tres plantes com són els edificis dels números 7, 13, 22, 27, 38, 46, 53, 59, 60, 64, 87, alguns d'ells amb esgrafiats.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A2 11 BPU-02.CA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

Antigament era conegut com el carrer del Vall en referència al fossat o vall de l'antiga muralla. Presentava tres voltes o passos alts que el comunicaven amb el Mur: el de la volta de les hores, la volta de Cal Notari i el de la botiga nova tots tres enderrocats en els anys 1925, 1936 i 1910, respectivament. A partir de l'any 1885 rep el nom de Ramon Lloselles en homenatge a la figura del potestat de Martorell que l'any 1845 va deixar les seves hisendes a l'antic hospital dels pobres de la vila.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.