Carrer del Mercadal Martorell

Baix Llobregat
C. del Mercadal

Coordenades:

41.47302
1.9272
410423
4591824
08114-221
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern
Contemporani
XVII-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos propietaris
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Edificat bàsicament amb edificis estrets de dues o tres plantes com són els edificis dels números 2, 26 i 32 amb esgrafiats.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A2 12 BPU-02.CA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

Segons un capbreu del segle XVII, formava part d'uns terrenys on s'hi celebraven les fires de bestiar (a l'abril i l'agost). Al s. XVIII rebia el nom de carrer Estrada en referencia al propietari dels terrenys Agustí Estrada que és qui va començar a edificar casetes (pis, celler i eixida) pels pagesos i jornalers. Francesc Bargalló va edificar, a finals de segle XIX, un seguit de cases homogènies al carrer. L'any 1940 va rebre el nom del general Juan Bautista Sánchez i l'any 1980 va recuperar el nom de Carrer del Mercadal.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.