Carrer Montserrat Martorell

Baix Llobregat
C. Montserrat

Coordenades:

41.48326
1.92055
409882
4592968
08114-222
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos propietaris
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Edificat bàsicament amb edificis estrets de dues o tres plantes com són els edificis dels números 39, 43, 45, 47, 50, 56, 65, 66, 70 i 74 alguns d'ells amb esgrafiats. També hi destaquen els Col·legi Montserrat, l'habitatge situat al número 12. també s'hi troben jaciments arqueològics com el de la Capella de la Mare de Déu del Pontarró i de la Vil·la Romana de Martorell-Enllaç.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A2 13 BPU-02.CA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

El carrer es començà a edificar a la segona meitat del segle XIX. Rep el nom de Montserrat perquè per allà hi passava l'antiga carretera que unia Barcelona amb el monestir de Montserrat.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.