Cases d'en Parellada Martorell

Baix Llobregat
C. Montserrat

Coordenades:

41.47696
1.92529
410269
4592264
08114-223
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Eclecticisme
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos propietaris
Dídac Pàmies Gual. SPAL

El conjunt està format per 9 habitatges unifamiliars adossats de planta baixa i planta pis. Les trobem als números 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 i 34. A la façana, en planta baixa hi ha la porta d'accés i una finestra i a la planta pis hi ha un balcó amb barana de ferro. Les façanes presenten decoracions d'estil modernista com les rajoles de la fàbrica Pujol i Bausis, que emmarquen les portes i finestres per la seva part superior. La part posterior dels habitatges dóna als horts de Can Carreras que es troben a tocar del Riu Anoia.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A2 14 BCIL-02.CA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

Es tracta d'un conjunt de cases unifamiliars uniformes, de planta baixa i pis, situades al barri de Can Carreras, al carrer Montserrat. Projectades per l'arquitecte municipal Josep Ros i Ros i construïdes entre els anys 1920 i 1929 pel mestre de cases Perallada. En aquell moment Martorell s'expandia al voltant del Ferrocarril i la carretera de Piera.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.