Casa Gausa Martorell

Baix Llobregat
C. Josep Anselm Clavé, 8-10

Coordenades:

41.47457
1.93177
410807
4591992
08114-140
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Gòtic
XIV
Regular
Presenta cert estat de deteriorament.
Inexistent
IPA 18570
Fàcil
Residencial
Privada
0921710DF1902S0001EM
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Edifici de planta rectangular i una planta pis. La façana és de pedra vista. A la planta baixa hi ha dues obertures adovellades d'arc rebaixat. Una és un comerç i l'altre l'accés a l'habitatge. Damunt la porta hi ha una finestra coronella amb dues columnes, capitells amb ornamentació floral i vidres emplomats. A l'altra part de la façana s'observen les restes d'una finestra simètrica que ha estat mutilada. Al damunt hi ha una remunta que desfigura la simetria de la façana.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 29 BPU-02.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

Es tracta de la casa més antiga de Martorell; va ser construïda entre el segle XIV i XV. L'antiga casa constava de planta baixa i pis superior que presentava dues finestres coronelles tripartides gòtiques. La de la dreta es troba més ben conservada i encara presenta la finestra tripartida mentre que la de l'esquerra (núm. 10) ha aixecat un pis nou amb materials moderns i ha tapiat la finestra gòtica, eliminant una de les columnes per encabir-hi un finestró i un cartell de la rellotgeria que va albergar en temps recents la planta baixa; el portal de la planta baixa es de factura recent. Rep el nom d'un dels seus antics propietaris Manuel Gausa.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.