Cal Baviera Martorell

Baix Llobregat
C. Gomis, 29

Coordenades:

41.47835
1.92772
410474
4592416
08114-137
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modernisme
XX
1925
Josep Ros i Ros
Bo
Legal
BCIL. PGOU Martorell.Text Refós 1991
IPA 18550
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntament de Martorell. Plaça de la Vila, 46. 08760 Martorell
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Edifici de planta rectangular destinat originàriament a magatzem de vi. Les parets són de maó arrebossat i la coberta de teula ceràmica àrab. A la façana principal hi ha la porta d'accés sota un arc de pedra apuntat amb finestres allargades amb decoració ceràmica a cada costat. Està acabada amb un remat de formes arrodonides que reflecteixen el seu estil arquitectònic. Les façanes laterals estan fragmentades per pilastres que sobresurten per damunt el nivell de la coberta. Entre pilastres la façana està acabada amb un arc rebaixat. També hi ha unes finestres d'arc rebaixat emmarcades i amb decoració ceràmica. A un nivell més baix hi ha unes finestres rectangulars protegides amb reixes. Davant la façana hi ha una plaça amb arbrat que antigament havia estat el pati de l'edifici, fins que es va enderrocar la tanca i va passar a formar part de l'espai públic.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 26 BCIL-02.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

Es tracta d'un edifici d'estil modernista projectat per l'arquitecte Josep Ros i Ros i construït l'any 1925. La xarxa de comunicacions per carretera o per les properes vies de tren van fer que en aquesta zona del barri de Can Carreres s'hi establissin nombrosos negocis vitícoles com el de Cal Baviera que compartia zona amb altres negocis de renom com el Sindicat Vitícola Comarcal.
A partir dels anys 60 del segle XX, Martorell passa de ser una vila principalment enfocada a la viticultura agrícola i els terrenys abans empleats pel mon agrari deixaran pas a l'edificació d'habitatges i a les grans indústries i companyies. Aquest canvi suposarà el tancament de molts negocis vitícoles com els de Cal Baviera. Actualment hi trobem unes oficines de la mútua Fremap.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.