Torre de Santa Llúcia Martorell

Baix Llobregat
Avinguda J. de Barnola i Bassols, s/n

Coordenades:

41.48284
1.92697
410418
4592915
08114-138
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Gòtic
Modern
XIII-XVIII
Dolent
Es troba en mal estat estructural i de conservació.
Legal
BCIL. PGOU Martorell.Text Refós 1991
IPA 18588
Fàcil
Sense ús
Pública
Ajuntament de Martorell. Plaça de la Vila, 46. 08760 Martorell
Dídac Pàmies Gual. SPAL

La torre de Santa Llúcia s'aixeca entorn d'un pati rectangular, porticat en dos dels seus costats i amb escala recta exterior. El pati té, als baixos, arcades escarseres sobre columnes de fust vuitavat i el pis té una galeria d'arcs el·líptics molt rebaixats sobre columnes de fust polilobulat. En aquesta galeria hi ha els únics detalls escultòrics, que són els escuts dels Requesens i dels Calders, els seus procuradors. A la façana principal de la Torre hi ha el portal, fet amb grans dovelles, i diverses finestres gòtiques biforades tapiades. N'hi ha algunes, també tapiades, a la façana lateral. En aquesta façana hi ha dos altres cossos afegits: un és apaïsat, té balcons i finestres rectangulars i sembla obra posterior (segles XVII-XVIII) i l'altre és la capella del seu costat, neomedieval, de la fi del segle XIX.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 27 BCIL-02.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

Es tracta d'una masia senyorial que trobem documentada ja a l'any 1208. Va pertànyer a la família Calders, que eren els procuradors dels Requesens i senyors de Martorell; també van trobar hostatge en els seus viatges membres de la família reial com Carles V i Felip II. En època medieval es coneixia per Torre dels Crossos i actualment es coneix per Torre Bassols , en referència als seus propietaris, o Torre de Santa Llúcia, nom que li ve donat per la capella neoromànica de què disposa i que està dedicada a Santa Llúcia, patrona dels modistes. El 13 de desembre de cada any s'hi feia un aplec. La capella fou edificada el 1896 per l'arquitecte Antoni Robert Morera.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.