Molí d'en Gomis Martorell

Baix Llobregat
C. Gomis, 20

Coordenades:

41.4777
1.92731
410439
4592344
08114-136
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVII
Dolent
Es troba en mal estat estructural i de conservació.
Legal
BCIL. PGOU Martorell.Text Refós 1991
IPA 18556
Fàcil
Sense ús
Pública
Ajuntament de Martorell. Plaça de la Vila, 46. 08760 Martorell
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Edifici de tres plantes, amb dues ales d'edificació perpendiculars entre sí. Fou construït i ampliat en diversos moments, amb maó i reble. Es conserva, encara que en molt mal estat, una part de la instal·lació per a l'aprofitament de l'aigua del riu Anoia.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 25 BCIL-02.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

Antigament era conegut com el molí d'en Carmona perquè el seu primer propietari va ser Francesc de Carmona. Era un molí de dues moles connectades a rodes de fusta, que eren mogudes per les aigües d'un rec, que paral·lel al riu Anoia, prenia l'aigua d'una resclosa del terme de Gelida.
Fins al segle XVIII va continuar en propietat dels Carmona. L'any 1790, el molí va canviar de mans i el seu nou propietari va ser el barceloní doctor Bonaventura Vallocera que va fer construir un molí paperer, una molina de serrar fusta i una farga d'aram al costat del molí fariner.
Al 1840 el molí va passar a mans de Francesc Gomis; a partir d'aquest moment el molí és conegut com el molí d'en Gomis. Al molí hi treballaven 16 mossos i 6 aprenents. Durant la guerra del francès (1808-1814) el molí va haver d'aturar la seva activitat. Entre 1930 i 1962 el molí era propietat de l'empresa "Vda. Voltá, Frígola y Rius S.L, però de nou unes riuades l'any 1962 van malmetre el molí i poc després van suspendre la seva activitat.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.