Ateneu de Martorell Martorell

Baix Llobregat
C. Gomis, 10

Coordenades:

41.47777
1.92651
410372
4592352
08114-135
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
1930
Josep Ros i Ros
Bo
Legal
BCIL / 932-I / Acord Ple Ajuntament / 15/08/2005
IPA 18568
Fàcil
Social
Pública
Ajuntament de Martorell. Plaça de la Vila, 46. 08760 Martorell
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Edifici destinat a centre social de l'entitat Ateneu de Martorell, fundat l'any 1929. L'edifici es compon de semisoterranis, d'un altell, de planta baixa o principal i d'un amfiteatre cinema. Els materials predominants són el maó i l'estuc.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 24 BCIL-02.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

Entre els anys 1860 i 1936 es van crear a Catalunya 130 ateneus; pretenien cobrir part de les mancances socials de l'època: eren centres de divulgació social, cultural i oci i donaven assistència en cas malaltia i formació escolar.
Al 1928 es va crear l'entitat i es van redactar els seus estatuts que van ser aprovats pel governador civil Milans del Bosch el 8 d'abril de 1929. L'any 1930 s'inaugurà la sala-cafè que farà de local social de la societat i acollirà diversos actes culturals i d'oci; L'edifici presenta una façana d'estil modernista projectada per l'Arquitecte Josep Ros i Ros. L'Ateneu coexistia amb les societats del Círcol (dretes) i les del Progrés d'esquerres; l'ateneu es definia com apolític pel que donava cabuda a tot el conjunt de la població. Es fomentava el teatre, es feien conferències, es promovia el ciclisme, es feien campionats de billar i als baixos de l'edifici s'inaugurà una escola que el seu primer curs (1930-1931) va tenir 40 alumnes d'entre 6 a 12 anys i a la nit era escola d'adults .
La sala-cafè va quedar petita, per la festa major s'havia de muntar un embalat a terrassa, i el 21 de març 1936 s'inaugura la sala d'espectacles de l'Ateneu, que es va destruir pels efectes de la voladura del pont d'Anoia, l'any 1939, afectant també a l'edifici de la salacafè. L'Any 1955 l'arquitecte municipal Armand Mas Tulla, va adaptar a mínims el seu propi projecte de rehabilitació i l'any 1957 es va tornar a obrir l'Ateneu que ha anat acollint diverses propostes culturals i d'oci fins al dia d'avui.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.