Habitatge al carrer Francesc Santacana, 29 Martorell

Baix Llobregat
C. Francesc Santacana, 29

Coordenades:

41.47437
1.92898
410574
4591972
08114-134
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
0821005DF1902S0001AM
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Només queda la façana de la planta baixa formada per cinc obertures amb arc una mica rebaixat i arrebossat imitant carreus.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 23 BPU-01.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

L'edifici constava de planta baixa i 2 pisos . El 6 de març de 2013 es va esfondrar part de l'edifici del núm. 31 que també va afectar el 29 i l'11 de març es va esfondra del tot . L'edifici estava abandonat i es va enderrocar per seguretat conservant la façana de la planta baixa.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.