Casa Joan Martorell

Baix Llobregat
C. Francesc Santacana, 23

Coordenades:

41.47434
1.92877
410556
4591969
08114-133
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modernisme
XX
1914
Antoni de Facerias
Bo
Inexistent
IPA 18574/ 18600
Fàcil
Residencial
Privada
0821061DF1902S0001IM
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Habitatge estructurat en planta baixa i tres pisos superiors. A cada planta hi ha dues obertures allindades amb els marcs destacats amb llindes i muntants de pedra vista. A cada pis hi ha un balcó corregut suportats per mènsules amb baranes de ferro forjat molt simples. L'edifici és rematat per una cornisa mixtilínia que ens impedeix veure la coberta de l'edifici.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 22 BPU-03.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

L'edifici projectat per Antoni de Facerias data de l'any 1914. En el lloc que ocupa l'edifici actual, va néixer al 1618 Joan Cererols i Fornells (1618-1680); el músic i compositor de més renom de l'escola de Montserrat. Va ser escolà a Montserrat on ben aviat va destacar en l'art de la música de la ma del seu mestre Joan Marc. Al 1636 prengué els hàbits a Montserrat on fou mestre de música de l'escolania i mestre de capella. Va ser proposat com a Abad, però declinar l'honor. Va morir el 27 d'agost de 1680 a Montserrat.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.