Casa Bargalló Martorell

Baix Llobregat
C. Francesc Santacana, 16

Coordenades:

41.47414
1.92804
410495
4591948
08114-132
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Eclecticisme
XIX
Bo
Inexistent
IPA 18616
Fàcil
Residencial
Privada
0520208DF1902S0001LM
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Habitatge entre mitgeres estructurat en planta baixa i tres pisos superiors. La façana és arrebossada i les obertures són totes centrades. Destaca sobretot per l'alçada de l'entrada principal, un arc deprimit còncau que arriba més amunt del primer pis de l'edifici annex. Al primer i segon pis hi ha obertures allindades amb balcons amb barana de ferro treballat. A l'últim pis hi trobem dos arcs de mig punt de petites dimensions separats per una petita columna. Remata l'edifici una cornisa.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 21 BPU-03.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

L'edifici data de finals del segle XIX. Elena Nicolau es va casar amb Francisco Bargalló i s'establiren en aquest edifici que es va ampliar i remodelar per convertir-lo en un edifici senyorial . El pare d'Elena Nicolau era Josep Antoni Nicolau i Bujons un adinerat terratinent viticultor que havia amasat una gran fortuna abans de la desfeta que va suposar l'arribada de la fil·loxera.
El primer pis encara conserva les pintures decoratives de la paret i el mobiliari antic. El segon pis ha estat reformat a finals del segle XX, però sota el paper de la paret encara hi ha les pintures decoratives originals. També es conserva un llit on es diu que el rei Alfons XIII hi va dormir-hi , en una parada del carruatge reial a Martorell; al voltant del pom esta hi ha un escrit que en dona fe.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.