Carrer Francesc Santacana Martorell

Baix Llobregat
C. Francesc Santacana

Coordenades:

41.47433
1.92957
410623
4591967
08114-216
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Medieval
Modern
Contemporani
XI-XX
Bo
Inexistent
IPA 18925
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos propietaris
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Edificat bàsicament amb edificis estrets de dues o tres plantes. Hi destaquen els edificis dels números 3, 9, 12, 14 ,15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 35 37, 40, 44, 46 i 50. També hi destaquen el teatre el Foment, la Volta de Cal Palet, el Museu l'Enrajolada, la Casa Bargalló.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A2 07 BPU-02..CA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

Antigament rebia el nom de carrer d'Anoia en referència al riu. Es tracta d'un dels carrers més antics de la vila que es trobava ja en el primer recinte emmurallat de Martorell. Es correspon amb el pas de la Via Augusta i a partir del qual es va anar configurant la vila de Martorell. A l'inici del carrer a la banda del riu Anoia s'hi obria el portal de l'Anoia, una de les entrades principals del primer recinte emmurallat de Martorell que es pot datar envers el segle X. En el número 15 d'aquest carrer va néixer Francesc Santacana i Company , fundador del Sindicat Vitícola Comarcal de Martorell i fundador del Museu de l'enrajolada al 1876. Al número 14 d'aquest carrer va néixer el tenor Josep Palet, l'any 1877.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.