BARRACA DEL CORRAL DEL BEP Copons

Anoia

Veure fitxa núm. 246. La coberta està una mica degradada, amb un mur de pedra seca que l'envolta.