BARRACA DE L'HORT DE CAL MANSET Copons

Anoia

Veure fitxa núm. 246. És de planta lleugerament quadrada.