Barraca del turó de ca l'Arnau 1 Copons

Anoia
Camí de Sant Gabriel, 08289
Al nord-oest del nucli urbà, a les feixes del vessant de migdia del turó de ca l'Arnau
617m

Coordenades:

41.64344
1.48774
374060
4611294
08071-246
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XX
Regular
Afectada per l'abundant vegetació que cobreix la zona.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 08070A00100106
Adriana Geladó Prat

Barraca aïllada de planta circular, bastida en la tècnica de la pedra seca i coberta per una falsa cúpula. Aquest sistema consisteix en la superposició de filades sobreposant lloses o pedres planes, disposades amb la inclinació necessària per evitar les filtracions d'aigua. A la part superior, la cúpula es remata amb una llosa o pedra de cloenda i està recoberta amb terra i pedruscall. L'accés es fa mitjançant una obertura rectangular amb llinda de pedra plana. La construcció està bastida amb pedres escairades de diverses mides, disposades de manera regular i amb pedres petites per falcar els espais entre juntes. L'interior està cobert de vegetació.

La tècnica de la pedra seca o pedra en sec consisteix en encaixar pedres sense utilitzar cap tipus de morter ni argamassa per lligar-les. En ocasions s'utilitza terra per tapar els forats que hi puguin quedar, amb la intenció d'evitar filtracions d'aigua. També es pot utilitzar aquesta terra barrejada amb pedruscall a l'interior dels murs, a mode de reble. A Copons, les barraques de pedra seca estan directament relacionades amb el cultiu de la vinya, tot i que també amb l'agricultura i amb altres usos com l'aixopluc davant les inclemències del temps o com a magatzem per guardar-hi eines. Les de dimensions més grans, fins i tot, s'utilitzaven com a refugis pels animals. Les barraques cobertes amb el sistema de la falsa cúpula de Copons presenten majoritàriament una planta circular, tot i que també se'n documenten de planta quadrada.