BARRACA SOTA EL CAMP DEL XUCLAMEL Copons

Anoia

Veure fitxa núm. 236. Tot i que el sostre fou reformat amb bigues de ciment, en l'actualitat està esfondrat.