BARRACA DEL MORINYOL 1 Copons

Anoia
08071-240
Patrimoni immoble
Edifici
Sense ús
Privada

Veure fitxa núm. 236. El portal presenta una llinda plana monolítica protegida per un voladís format per una llosa plana molt prima.