BARRACA DE L'HORT D'EN SALA 3 Copons

Anoia
08071-238
Patrimoni immoble
Edifici
Sense ús
Privada

Veure fitxa núm. 236. De dimensions reduïdes i amb una coberta apuntada de lloses planes.