BARRACA DE LA FONT D'EN DÍGOL Copons

Anoia
08071-250
Patrimoni immoble
Edifici
Sense ús
Privada

Veure fitxa núm. 246. La cúpula és força plana i presenta un portal d'arc rebaixat bastit amb pedra desbastada disposada a sardinell.