Corral del Bep Copons

Anoia
Cal Domènech-Vinya del Bep, 08289
A ponent del nucli urbà de Copons, al paratge de la Vinya del Bep, serra de Coma-Rúbia
578m

Coordenades:

41.63643
1.50194
375229
4610495
08071-102
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Altres
Privada
Ref. Cad.: 001601100CG71B
Adriana Geladó Prat

Edifici aïllat de planta rectangular que ha estat recentment rehabilitat. Està organitzat en una única planta disposada a dos nivells diferenciats i cobert per una teulada de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal, orientada a ponent. Totes les obertures de l'edifici són rectangulars, amb els emmarcaments formats per la pròpia obra del parament i completament reformades (destaca un gran finestral obert a la façana de llevant). La construcció està bastida en pedra sense treballar de diverses mides, lligada amb morter i disposada de manera regular.

Al voltant del corral hi ha diverses construccions que també en formen part. Destaca, a escassa distància a migdia, una barraca de vinya reutilitzada.

Antigament, les feixes de la zona eren cobertes de vinyes.

RIERA, Antoni (1999). Inventari de masies i construccions en sòl no urbanitzable de Copons. Copons [inèdit].