Corral Blanc
Copons

  Anoia
  Camí de la Serra de Coma-Rúbia, 08289
  Emplaçament
  A ponent del nucli urbà de Copons, a la serra de Coma-Rúbia, damunt del corral del Bep
  582m

  Coordenades:

  41.6339
  1.50164
  375199
  4610214
  Número de fitxa
  08071-103
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Element arquitectònic
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIX-XX
  Estat de conservació
  Regular
  Una part de la façana principal està esfondrada, hi ha filtracions i els murs perimetrals estan mig enrunats.
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 08070A00200083
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Recinte aïllat de planta rectangular, format per un edifici per les bèsties i la tanca que delimita la zona exterior del corral. L'edifici està situat a la banda de ponent del conjunt. És de planta rectangular, amb la coberta restituïda d'uralita d'un sol vessant i està organitzat en un sol nivell. Les obertures es concentren a les façanes de migdia, on es localitza un portal d'accés des de l'exterior, i de llevant, un portal i una finestra orientades al interior del recinte tancat. Són d'obertura rectangular, amb les llindes de fusta i presenten arranjaments moderns. Al interior, l'espai està distribuït en dues estances separades per un envà, en el que s'obre una porta d'arc rebaixat. L'envà és bastit en pedra, tot i que presenta restes d'un revestiment arrebossat que també cobreix la resta de parets interiors. La construcció està bastida en pedra sense treballar de diverses mides, disposada de manera irregular. La façana llevant presenta un revestiment arrebossat que cobreix gran part de l'obra de pedra. El recinte tancat presenta una planta rectangular delimitada per tres murs bastits en pedra sense treballar, lligada amb morter de calç i disposada regularment. La part superior d'aquests murs està en mal estat de conservació i l'accés des de l'exterior, que es feia per la façana de tramuntana, està enrunat.

  A l'exterior del recinte, per la banda de tramuntana, aflora la roca mare natural de la zona fins a cota superficial. A pocs metres de distància de l'edifici, excavat en aquesta roca, hi ha un encaix de planta quadrada que està relacionat amb les tasques agropecuàries del corral.

  RIERA, Antoni (1999). Inventari de masies i construccions en sòl no urbanitzable de Copons. Copons [inèdit].