Corral Blanc Copons

Anoia
Camí de la Serra de Coma-Rúbia, 08289
A ponent del nucli urbà de Copons, a la serra de Coma-Rúbia, damunt del corral del Bep
582m

Coordenades:

41.6339
1.50164
375199
4610214
08071-103
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX-XX
Regular
Una part de la façana principal està esfondrada, hi ha filtracions i els murs perimetrals estan mig enrunats.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 08070A00200083
Adriana Geladó Prat

Recinte aïllat de planta rectangular, format per un edifici per les bèsties i la tanca que delimita la zona exterior del corral. L'edifici està situat a la banda de ponent del conjunt. És de planta rectangular, amb la coberta restituïda d'uralita d'un sol vessant i està organitzat en un sol nivell. Les obertures es concentren a les façanes de migdia, on es localitza un portal d'accés des de l'exterior, i de llevant, un portal i una finestra orientades al interior del recinte tancat. Són d'obertura rectangular, amb les llindes de fusta i presenten arranjaments moderns. Al interior, l'espai està distribuït en dues estances separades per un envà, en el que s'obre una porta d'arc rebaixat. L'envà és bastit en pedra, tot i que presenta restes d'un revestiment arrebossat que també cobreix la resta de parets interiors. La construcció està bastida en pedra sense treballar de diverses mides, disposada de manera irregular. La façana llevant presenta un revestiment arrebossat que cobreix gran part de l'obra de pedra. El recinte tancat presenta una planta rectangular delimitada per tres murs bastits en pedra sense treballar, lligada amb morter de calç i disposada regularment. La part superior d'aquests murs està en mal estat de conservació i l'accés des de l'exterior, que es feia per la façana de tramuntana, està enrunat.

A l'exterior del recinte, per la banda de tramuntana, aflora la roca mare natural de la zona fins a cota superficial. A pocs metres de distància de l'edifici, excavat en aquesta roca, hi ha un encaix de planta quadrada que està relacionat amb les tasques agropecuàries del corral.

RIERA, Antoni (1999). Inventari de masies i construccions en sòl no urbanitzable de Copons. Copons [inèdit].