Corral del Llobet Copons

Anoia
Pla del Llobet, 08289
Al nord-oest del nucli urbà, prop de Montfalcó el Gros, al terme municipal de Veciana
720m

Coordenades:

41.6504
1.46055
371809
4612106
08071-104
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX-XX
Regular
La part de llevant de l'edifici té la teulada esfondrada.
Inexistent
Fàcil
Altres
Privada
Ref. Cad.: 08070A00100059
Adriana Geladó Prat

Edifici aïllat de planta rectangular, envoltat de camps de conreu i situat al mig del Pla del Llobet. Està organitzat en un únic nivell i cobert per una teulada de teula àrab de dues vessants que té la part de llevant esfondrada. Les obertures es concentren a les façanes de llevant i migdia, són rectangulars i han estat reformades. A la façana de llevant destaca una petita obertura formada per una sola pedra escairada, en la que s'obre un petit arc de mig punt a mode de forat de ventilació. La banda de ponent de l'edifici també ha estat reformada i presenta la façana de migdia bastida en totxo i lligada amb ciment. Serveix de magatzem i garatge per la maquinària agrícola. La part interior de la banda de llevant, que està dividida en dues estances, es troba coberta d'una abundant vegetació. La construcció original està bastida en pedra sense treballar de diverses mides, disposada regularment.

RIERA, Antoni (1999). Inventari de masies i construccions en sòl no urbanitzable de Copons. Copons [inèdit].