Corral del General Copons

Anoia
El Morinyol, 08289
Al nord-est del nucli urbà, banda sud-est del Morinyol
534m

Coordenades:

41.64414
1.51895
376660
4611326
08071-101
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Altres
Privada
Ref. Cad.: 08070A00300060
Adriana Geladó Prat

Edifici aïllat de planta rectangular que ha estat recentment rehabilitat. Està organitzat en un únic nivell i cobert per una teulada d'uralita d'un sol vessant. La part més antiga de la construcció està situada a la banda de migdia. Presenta dos portals d'accés, un reformat i de grans dimensions i un altre situat a la façana de migdia, que conserva els brancals bastits amb carreus de pedra escairats, tot i que la llinda ha estat substituïda. La façana de ponent compta amb dos contraforts atalussats que donen estabilitat a l'estructura. Aquesta part de la construcció està bastida en pedra sense treballar de diverses mides, disposada regularment. A la banda de tramuntana hi ha la part més recent de l'estructura. En aquest cas està bastida en blocs, amb la mateixa coberta d'uralita per tot l'edifici.

La zona dels voltants del corral està formada per feixes actualment plenes d'oliveres i arbres fruiters, tot i que originalment estaven destinats a la vinya, probablement.

RIERA, Antoni (1999). Inventari de masies i construccions en sòl no urbanitzable de Copons. Copons [inèdit].