Corral del Cabassó / Corral d'en Cabeça Copons

Anoia
Pla del Batlle, 08289
Al sud-est del nucli urbà, a l'extrem sud-ost del Pla del Batlle
609m

Coordenades:

41.63271
1.53259
377775
4610038
08071-100
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XIX
Regular
L'edifici està força enrunat i cobert de vegetació.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 08070A00500121
Adriana Geladó Prat

Edifici enrunat de planta en forma d'L que consta de dos cossos adossats. El volum principal, de planta rectangular, ha perdut la coberta i els murs perimetrals estan força enrunats. Tot i això encara s'observen algunes finestres i compta amb carreus de pedra ben escairats a les cantonades. La part més malmesa de la construcció és la banda sud-oest, on hi havia la porta d'accés. L'espai interior està cobert per una abundant vegetació que fa difícil comprobar l'estat de conservació real de les estructures. S'observen, però, reformes bastides en maons i també en totxos. La construcció és bastida en pedra sense treballar de diverses mides lligada amb morter de calç. La part més destacable de la construcció és l'altre volum, que es troba adossat a la façana de ponent, prop de l'accés principal. Presenta una planta rectangular i està format per dues barraques adossades cobertes amb voltes de canó lleugerament apuntades i bastides en pedra escairada disposada en filades regulars. La de ponent és de majors dimensions, compta amb un accés reformat d'arc rebaixat que encara conserva les frontisses de la porta i el interior està lleugerament enrunat. Està rematada per un ràfec de lloses de pedra i presenta el sostre cobert per terra i vegetació, a mode de túmul. La de llevant és més petita, amb la volta més apuntada i una menjadora d'obra arrebossada situada a la paret del fons interior. La volta també està coberta per un túmul de terra que la protegeix de les filtracions d'aigua i sembla que hagi perdut el ràfec de lloses de pedra. Ambdues barraques estan bastides mitjançant la tècnica de la pedra en sec, tot i que s'observen diverses reformes i reparacions fetes amb morter de calç.

Tot i que no hi ha constància de la construcció d'aquest edifici es pot datar entre finals del segle XVIII i el segle XIX.

http://www.copons.info/2006/08