Barraca del camí de la Casa Nova 2 Copons

Anoia

Coordenades:

41.63994
1.4912
374341
4610900

Veure fitxa núm. 246. La cúpula està coberta de terra i amb una petita llosa central.