BARRACA DEL CAMÍ DE LA CASA NOVA 2 Copons

Anoia

Veure fitxa núm. 246. La cúpula està coberta de terra i amb una petita llosa central.