Rastell de la Ricardera
Folgueroles

  Osona
  Torrent de Folgueroles - Carrer del Campet
  Emplaçament
  A la banda de ponent del nucli urbà, a l’encreuament dels carrers del Campet, Sant Jordi i Sajolida
  530 m.s.n.m

  Coordenades:

  41.93967
  2.31308
  443057
  4643306
  Número de fitxa
  08083 - 149
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Element arquitectònic
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVIII-XX
  Estat de conservació
  Regular
  Completament cobert de vegetació
  Protecció
  Legal
  BPU
  BPU. Catàleg de béns a protegir del POUM de Folgueroles.
  Accés
  Fàcil
  Estructural
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament de Folgueroles
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Situat dins del torrent, a la banda de migdia de la plaça dels Picapedrers. Es tracta d’una estructura de grans dimensions i planta rectangular, assentada damunt de la llera del torrent. Està formada per un amuntegament de pedres sense treballar, lligades en sec i disposades en filades més o menys regulars. Actualment, el rastell està integrat dins de les obres d’adequació del torrent al seu pas pel nucli urbà. A la part superior s’observa un modern tub de desaigüe i un paviment cimentat que dona accés a la piscina municipal de Folgueroles. El rastell està completament cobert de vegetació.

  Els rastells del torrent de Folgueroles tenen la funció de retenir l’aigua per alimentar el cabal de les fonts, safareigs, basses..., o bé per regar els horts i les plantacions arbòries situades prop del torrent.

  NAVARRO ACEBES, Ferran (2021). Catàleg de béns a protegir. R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles. Consultat 24 octubre 2021, des de https://dtes.gencat.cat/rpucportal/ Núm. Identificació N.08.

  ROVIRÓ I ALEMANY, Xavier (2001). “Els rastells de Folgueroles”. Festa Major de Folgueroles 2001. Folgueroles: Ajuntament de Folgueroles.

  ROVIRÓ I ALEMANY, Xavier (2007). “Els rastells de Folgueroles”. La Falguera nº 27, p. 12.