Rastell de la Fàbrica Nova
Folgueroles

  Osona
  Torrent de Folgueroles
  Emplaçament
  A la banda nord-oest del nucli urbà, dins de la finca de la Fàbrica Nova, al costat de la casa
  516 m.s.n.m

  Coordenades:

  41.94269
  2.31108
  442894
  4643643
  Número de fitxa
  08083 - 150
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Element arquitectònic
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIX-XX
  Estat de conservació
  Regular
  Cobert de vegetació
  Protecció
  Legal
  BPU
  BPU. Catàleg de béns a protegir del POUM de Folgueroles.
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 08082A00400044
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Situat dins del torrent, a la banda sud-est de la Fàbrica Nova. Es tracta d’una estructura de grans dimensions i planta rectangular, assentada damunt de la llera del torrent i completament reformada. Consta d’un gran mur bastit amb formigó i sostingut amb tres grans contraforts situats a la cara nord-est. Per contra, la banda de ponent de l’estructura està formada per la pròpia roca natural del torrent. La part superior del rastell està completament coberta de vegetació.

  Els rastells del torrent de Folgueroles tenen la funció de retenir l’aigua per alimentar el cabal de les fonts, safareigs, basses..., o bé per regar els horts i les plantacions arbòries situades prop del torrent. Aquest rastell està relacionat amb el funcionament de la Fàbrica Nova, antiga fàbrica de fil de cotó que funcionava amb maquinària impulsada per la força hidràulica del torrent.

  NAVARRO ACEBES, Ferran (2021). Catàleg de béns a protegir. R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles. Consultat 24 octubre 2021, des de https://dtes.gencat.cat/rpucportal/ Núm. Identificació N.08.

  ROVIRÓ I ALEMANY, Xavier (2001). “Els rastells de Folgueroles”. Festa Major de Folgueroles 2001. Folgueroles: Ajuntament de Folgueroles.

  ROVIRÓ I ALEMANY, Xavier (2007). “Els rastells de Folgueroles”. La Falguera nº 27, p. 12.