La Fàbrica Nova
Folgueroles

  Osona
  Camí de Sant Jordi, km. 0,3
  Emplaçament
  A la banda nord-oest del nucli urbà, a la riba de ponent del torrent de Folgueroles
  517 m.s.n.m

  Coordenades:

  41.94285
  2.3108
  442871
  4643661
  Número de fitxa
  08083 - 35
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVIII-XIX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 22824
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 001302800DG44C
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Masia aïllada i reformada de planta rectangular, assentada damunt del desnivell del terreny envers el torrent. Presenta una coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec de maons sostingut amb una solera de llates i mènsules de fusta. Està distribuït en soterrani, planta baixa, pis i golfes, amb la façana principal orientada al sud-oest. La façana principal presenta un portal d’accés d’arc rebaixat, amb els brancals bastits amb carreus de pedra i la llinda gravada amb l’any 1830. La resta d’obertures del parament es corresponen amb finestres rectangulars majoritàriament bastides amb carreus de pedra i amb les llindes planes. Destaca un balcó corregut al pis, amb barana de ferro. Les façanes de llevant i tramuntana compten amb obertures rectangulars amb els emmarcaments arrebossats. De la façana de ponent destaquen tres finestres bastides amb carreus de pedra i amb les llindes planes. Adossat a aquest parament hi ha un petit volum de planta rectangular, amb teulada d’un sol vessant, que antigament integrava la sortida del carcabà d’un molí. La construcció està bastida amb pedra sense treballar de diverses mides disposada de forma regular. La façana principal deixa l’obra vista, mentre que la resta de paraments compten amb un revestiment arrebossat i pintat.

  Altres noms relacionats amb l’edifici: la Fàbrica del Molí.

  La construcció està situada a l’anomenat veral de dalt del terme. Al segle XIX, l’edifici havia estat una fàbrica de fil de cotó, amb maquinària que funcionava amb força hidràulica i també amb telers de mà. Segons la documentació consultada, prop de l’edifici es van localitzar les restes d’una turbina i d’una mola. La construcció apareix registrada en el Nomenclàtor de la província de Barcelona de l'any 1860, on consta com a “Fábrica de Hilados”.

  MORATÓ, David; PONCE, Santi; ROVIRÓ, Xavier; TORRENTS, Jacint; TORRENTS, Carme; VILAMALA, Joan; VILAMALA, Jordi; XUTGLÀ, Montserrat (2000). Folgueroles. Societat i vida d’un poble. Vic: Eumo Editorial, p. 353-354.

  NAVARRO ACEBES, Ferran (2021). Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció o rehabilitació. R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles. Consultat 24 d’octubre 2021, des de https://dtes.gencat.cat/rpucportal/ Núm. Identificació M.27.

  ROVIRÓ I ALEMANY, Xevi (1997). “De la creu de Didorta a la font de l’Amat”. Festa Major de Folgueroles 1997. Folgueroles: Ajuntament de Folgueroles.