Rastell de la font del Glaç
Folgueroles

  Osona
  Torrent de Folgueroles - Passeig del Torrent
  Emplaçament
  A la banda de migdia del nucli urbà, prop de la plaça de la Font del Glaç
  538 m.s.n.m

  Coordenades:

  41.93725
  2.31697
  443377
  4643035
  Número de fitxa
  08083 - 148
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Element arquitectònic
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVIII-XX
  Estat de conservació
  Regular
  Cobert de vegetació
  Protecció
  Legal
  BPU
  BPU. Catàleg de béns a protegir del POUM de Folgueroles.
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament de Folgueroles
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Situat dins del torrent, a la banda de ponent de la plaça. Es tracta d’una petita estructura de planta rectangular, assentada damunt de la llera del torrent. Està formada per un amuntegament de pedres sense treballar, lligades en sec i disposades en filades regulars. La part superior del rastell està regularitzada, sobretot a l’extrem de ponent.

  Els rastells del torrent de Folgueroles tenen la funció de retenir l’aigua per alimentar el cabal de les fonts, safareigs, basses..., o bé per regar els horts i les plantacions arbòries situades prop del torrent.

  NAVARRO ACEBES, Ferran (2021). Catàleg de béns a protegir. R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles. Consultat 24 octubre 2021, des de https://dtes.gencat.cat/rpucportal/ Núm. Identificació N.08.

  ROVIRÓ I ALEMANY, Xavier (2001). “Els rastells de Folgueroles”. Festa Major de Folgueroles 2001. Folgueroles: Ajuntament de Folgueroles.

  ROVIRÓ I ALEMANY, Xavier (2007). “Els rastells de Folgueroles”. La Falguera nº 27, p. 12.