Passeig del Doctor Francesc Fàbregas Granollers

Vallès Oriental
Passeig del Dr. Francesc Fàbregas, Palou, 08400-GRANOLLERS
Plana agrícola de Palou

Coordenades:

41.58644
2.27959
439952
4604111
08096-269
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Regular
Necessita algunes actuacions de millora
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

El passeig del Doctor Francesc Fàbregas de Palou forma un interessant conjunt d'avinguda semi-rural on es combinen la presència de bona part dels edificis representatius de l'antic nucli de Palou amb unes vistes de planes agrícoles. El seu traçat discorre entre la carretera del Masnou i la plaça del canonge Josep Oliveras que marca el seu final. D'altra banda, el vial està traçat, a més, amb un conjunt de plataners que formen un passeig molt agradable (MUSEU DE GRANOLLERS. CIÈNCIES, 2001). Els edificis que es troben en aquesta avinguda es relacionen tot seguit: Cases dels Mestres, Escoles de Palou, Ajuntament, Can Ronses - Can Mayol de la Riera i Casa rectoral, a la que caldria afegir l'església de Sant Julià que li fa de tancament visual encara que es troba emplaçada ja a la plaça del canonge Josep Oliveras.

El 1 de gener de 1928 Palou va perdre el seu ajuntament propi, el qual, en sessió del 29 de maig del 1927, acordà -amb la refermança de molts propietaris i personalitats del poble- la fusió amb el municipi de Granollers. Aquest acord és de gran importància per a l'expansió granollerina, a causa de la poca superfície jurisdiccional de Granollers fins al moment de l'agregació de Palou, amb la seva plana fronterera amb la ciutat i el camp que permetia l'engrandiment urbà per la part meridional. La primera cita documental coneguda és del 924, en que es cita "palatiolo" en una donació d'un camp de lli al Monestir de Sant Cugat. Segons l'Speculum decanatus vallensis, la seva església fou consagrada pel bisbe Berenguer, en honor de sant Julià màrtir, el dia primer de desembre del 1103. El terme de la parròquia comprèn un petit nucli prop de l'església i del camí que hi mena, des de la carretera del Masnou a Granollers, on hi ha la rectoria, les escoles i l'antic Ajuntament, i la resta per cases de pagès agrupades en alguns carrers i verals com Can Junyent, Sant Josep, Sant Joan i d'altres, i per masies aïllades, situades a la plana al·luvial del Congost o a les serres que dominen la plana palouenca.

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers; MUSEU DE GRANOLLERS. CIÈNCIES (2001) Arbres d'interès local de Granollers. Llista prèvia Barcelona: Comissió de Cooperació de Museus Locals de les comarques barcelonines, Diputació de Barcelona.