Cases dels Mestres Granollers

Vallès Oriental
Passeig del Dr. Fàbregas 40-42 (Palou), 08400-GRANOLLERS
Al centre de la plana agrícola de Palou

Coordenades:

41.58653
2.2823
440178
4604119
08096-80
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Noucentisme
XX
1927
Jeroni Martorell i Tarrats
Regular
Necessita algunes actuacions de millora
Legal
PEPHA nou, Núm. M-02
Fàcil
Sense ús
Pública
Ajuntament de Granollers, Plaça de la Porxada, 6, 08400-GRANOLLERS
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici aïllat, rectangular, de planta baixa i pis. La seva coberta és a quatre vessants i la façana té una composició simètrica coronada per un potent ràfec. Els elements formals són representatius del llenguatge noucentista (CUSPINERA et alií, 2001). L'entrada es fa mitjançant una porta amb arc de punt rodó. Al centre de la primera planta hi ha una balconada de reixes, que agafa dues portes.

Protegida al PEPHA del 1985 i proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. M-02.

El 1 de gener de 1928 Palou va perdre el seu ajuntament propi, el qual, en sessió del 29 de maig del 1927, acordà -amb la refermança de molts propietaris i personalitats del poble- la fusió amb el municipi de Granollers. Aquest acord és de gran importància per a l'expansió granollerina, a causa de la poca superfície jurisdiccional de Granollers fins al moment de l'agregació de Palou, amb la seva plana fronterera amb la ciutat i el camp que permetia l'engrandiment urbà per la part meridional. La primera cita documental coneguda és del 924, en que es cita "palatiolo" en una donació d'un camp de lli al Monestir de Sant Cugat. Segons l'Speculum decanatus vallensis, la seva església fou consagrada pel bisbe Berenguer, en honor de sant Julià màrtir, el dia primer de desembre del 1103. El terme de la parròquia comprèn un petit nucli prop de l'església i del camí que hi mena, des de la carretera del Masnou a Granollers, on hi ha la rectoria, les escoles i l'antic Ajuntament, i la resta per cases de pagès agrupades en alguns carrers i verals com Can Junyent, Sant Josep, Sant Joan i d'altres, i per masies aïllades, situades a la plana al·luvial del Congost o a les serres que dominen la plana palouenca.

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu., PATRIMONI (1985) Patrimoni Històric Arquitectònic. Granollers: Caixa de Crèdit Granollers.