Escoles de Palou Granollers

Vallès Oriental
Passeig del Dr. Fàbregas, 38 - 40 (Palou), 08400-GRANOLLERS
Al centre de la plana agrícola de Palou

Coordenades:

41.58657
2.28191
440146
4604124
08096-81
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
1927
Jeroni Martorell i Tarrats
Regular
Rehabilitat el 2001 com a Centre Cívic de Palou
Legal
PEPHA nou, Núm. P-09
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntament de Granollers, Plaça de la Porxada, 6, 08400-GRANOLLERS
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici aïllat de planta baixa, composat per tres cossos de planta rectangular, el central més gran cobert amb teula àrab a dues vessants i els dels extrems en forma d'annexos laterals, coberts amb teula àrab a tres vessants, limitats per un ràfec - cornisa perimetral. Els cossos laterals incorporen les entrades protegides per un porxo sustentant per una columna. Les façanes són planes arrebossades, amb sòcol de pedra i obertures verticals amb llinda de perfil sinuós (CUSPINERA et alií, 2001).

Protegida al PEPHA del 1985 i proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. P-09.

El 1 de gener de 1928 Palou va perdre el seu ajuntament propi, el qual, en sessió del 29 de maig del 1927, acordà -amb la refermança de molts propietaris i personalitats del poble- la fusió amb el municipi de Granollers. Aquest acord és de gran importància per a l'expansió granollerina, a causa de la poca superfície jurisdiccional de Granollers fins al moment de l'agregació de Palou, amb la seva plana fronterera amb la ciutat i el camp que permetia l'engrandiment urbà per la part meridional. La primera cita documental coneguda és del 924, en que es cita "palatiolo" en una donació d'un camp de lli al Monestir de Sant Cugat. Segons l'Speculum decanatus vallensis, la seva església fou consagrada pel bisbe Berenguer, en honor de sant Julià màrtir, el dia primer de desembre del 1103. El terme de la parròquia comprèn un petit nucli prop de l'església i del camí que hi mena, des de la carretera del Masnou a Granollers, on hi ha la rectoria, les escoles i l'antic Ajuntament, i la resta per cases de pagès agrupades en alguns carrers i verals com Can Junyent, Sant Josep, Sant Joan i d'altres, i per masies aïllades, situades a la plana al·luvial del Congost o a les serres que dominen la plana palouenca.

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu., PATRIMONI (1985) Patrimoni Històric Arquitectònic. Granollers: Caixa de Crèdit Granollers.