Fons Serra Feliu de l'Arxiu Nacional de Catalunya
Puig-reig

  Berguedà
  Carrer de Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès
  Emplaçament
  Carrer de Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès

  Coordenades:

  41.97408
  1.87893
  407117
  4647506
  Número de fitxa
  08175 - 58
  Patrimoni documental
  Tipologia
  Fons documental
  Modern
  Contemporani
  Segle
  XVIII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  El fons va ingressar a l' ANC en virtut de contracte de dipòsit signat a Barcelona, el 17 de juliol de 1997, entre la Generalitat de Catalunya i en Antoni Serra i Martí, president del Consell d'Administració de l'empresa Serra Feliu S.A. Posteriorment, el 15 de juliol de 2004, es signà el contracte de compra - venda, la Generalitat de Catalunya i en Antoni Serra i Martí com a propietari de la documentació. Consten 5 ingressos: 10 i 30 de gener, i 25 de novembre de 1997, 13 de febrer de 2003 i el 16 d'abril de 2007. Primer tractament pendent de revisió.
  Protecció
  Legal i física
  Accés
  Restringit
  Científic
  Titularitat
  Pública
  Arxiu Nacional de Catalunya
  Autoria de la fitxa
  Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero

  L'Arxiu Nacional e Catalunya conserva, registrat amb la signatura NC1-358, el fons de l'empresa SERRA FELIU, S.A de l'Ametlla de Merola. La documentació conservada correspon a la cronologia 1786 - 1999 (predomina 1911 - 1971) i compren 36,5 m (144 unitats d'instal·lació) de documentació textual, paper. 19 unitats d'instal·lació que contenen 1669 imatges (774 positius b/n, 706 positius color, 28 negatius flexibles b/n, 85 negatius en vidre b/n, 75 negatius flexibles color, 1 negatiu paper i 55 diapositives) 2 postals, 1 imprès, 1 dibuix i 4 plànols de tela.
  S'han identificat les següents sèries: Constitució de la Societat, Òrgans de govern, Direcció General / Gerència, Gestió del Patrimoni, Gestió dels Recursos Econòmics, Afers jurídics
  - Proveïment i Producció, Serveis de venda i distribució del producte, Gestió dels Recursos humans, Servei d'Estudis Tècnics / Oficina Tècnica., Empreses filials.

  El fons conté la documentació familiar i la generada per l'activitat industrial. Destaca la documentació referent als precedents de la societat: els inicis fabrils a Vilassar de Dalt, el posterior trasllat a Santa Maria de Merola i la construcció de la colònia industrial de l'Ametlla de Merola; la sèrie de patrimoni (plànols de la fàbrica i oficines de Serra i Feliu, SA); la de gestió econòmica (llibres de Diari, de Major, inventaris i balanços, llibres de comptes corrents i de caixa); la de gestió comercial (registres de clients, de vendes i documentació relativa de la distribució comercial); la de proveïment i producció (llibres d'entrades, d'acabats i controls de setmanals), i finalment, la que aplega documentació referent a la vida quotidiana a la colònia industrial (el cinema, la fonda, l'estanc, la perruqueria, entre altres).

  La família Serra era originària de Vilassar de Dalt on instal·là les primeres fàbriques de tissatge de cotó i constituí el 1864 la societat comanditària Mateu Serra y Compañía. El seu trasllat al terme de Puig - Reig (Berguedà), en concret a l'Ametlla de Merola, no es va produir fins el 1865 que compraren els drets per l'aprofitament d'un salt d'aigua i obtingueren l'autorització per la construcció d'una fàbrica tèxtil. El 1874 aquesta es posa en funcionament, però no fou reconeguda com a colònia industrial fins el 1880. El 1887 es modificà la raó social per Serra Hermanos, la societat estava constituïda pels dos fills de Mateu Serra: Antoni i Jaume. El 1905, morí Antoni Serra i la societat passa a anomenar-se Serra y Serra. El 1909, morí Jaume i, els seus descendents varen vendre les seves participacions a Antoni Serra i Feliu. Aquest, el 1917, es convertí en únic propietari de la societat. A la seva mort, el 1920, els seus fills constituïren Succesores de Antonio Serra y Feliu i Serra. Durant la guerra civil fou col·lectivitzada i el seu patrimoni industrial es va respectar i mantenir. El 1942 es creà la societat anònima Succesores de A. Serra y Feliu, S.A., que el 1974 es convertirà en Serra Feliu, S.A. El 1999 l'empresa va tancar.

  VV.AA: (2000). Arxiu Nacional de Catalunya. L'Arxiu Nacional de Catalunya. Una institució al servei de l'administració de Catalunya, de la societat i de la cultura. (Barcelona), núm. 1. Arxiu Nacional de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
  www20.gencat.cat/