Torre de l'Amo de l'Ametlla de Merola Puig-reig

Berguedà
Recinte Industrial de l'Ametlla, 08672- L'Ametlla de Merola
Carretera C-16, sortida Navàs-L'Ametlla de Merola

Coordenades:

41.90829
1.88273
407337
4640197
08175-21
Patrimoni immoble
Edifici
Eclecticisme
Modern
Popular
Contemporani
XIX-XX
Regular
Legal
si, IPA 3653
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 7403026DG0470S0001WK
Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero

La torre, a diferencia d'altres, és un vell molí fariner que va a ser remodelat i ampliat com a la residència dels Serra. És una edificació de planta rectangular que consta de dos cossos. El cos principal és de planta baixa més dos pisos i l'altre cos únicament de planta baixa més un pis superior. Les façanes són totes arrebossades i, com la resta dels habitatges a la colònia, són de color blanc. Les obertures són disposades regularment d'arcs de mig punt a la planta baixa de la façana principal i la resta amb arcs rebaixats amb decoracions a la llinda, els escopidors són de pedra. Hi ha un balcó a la façana lateral amb barana metàl·lica. Les cobertes són de teula àrab a dues aigües.

Conserva al seu interior i concretament a la planta soterrani, alguns dels elements de l'antic molí fariner, concretament les dues moles i algunes de les estructures arquitectòniques, així com el canal d'entrada de l'aigua.

L'any 1854 en Josep Comas i Ametlla ven el molí a un empresari de Balsareny, en Francesc Sunyer i Enric. La mort d'aquest abans d'enllestir el projecte féu que en Pere Cruells, el seu marmessor, acabés construint una fàbrica de filar i teixir. Però no fou fins l'any 1864, quan en Mateu Serra i Tauran, comprà els terrenys i la fàbrica a en Pere Cruells. Inicià l'ampliació de la mateixa i la construcció del Carrer Vell, sent l'any 1870 quan la fàbrica comença a funcionar, i quan, davant els esdeveniments econòmics i socials d'Europa comença a fer-se realitat el futur d'aquell lloc: La Colònia. La fàbrica va tancar portes l'any 1999.

VV.AA: L'Ametlla de Merola, L'EROL núm especial 2004.
R.SERRA: L'Ametlla de Merola, parc Fluvial del Llobregat s/d.
I. TERRADAS SABORIT (1978). "Dades històriques de L'Ametlla de Merola". Ametlla de Merola.
I. TERRADAS SABORIT (1988). "De les colònies industrials a la crisi de l'Estat Providència". L'Avenç. Barcelona.
I. TERRADAS SABORIT (1979). Les Colònies industrials. Laia. Barcelona. 1979.
I. TERRADAS SABORIT( 1994). La qüestió de les colònies industrials. Centre Estudis del Bages, Manresa
R. SERRA(2000). Les colonies textils a Catalunay, Manresa Angle Editorial, 2000.
AADD (2011). Pla d'ordenacio urbanística municipal. Catàleg del patrimoni arquitectònic, històric i artístic. Ajuntament de Puig-reig. Fitxa j7.
VV.AA. (1994). Inventaridel Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. El Berguedà, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
CABANA, Francesc (2006): La saga dels cotoners catalans, Barna, Ed. Proa
TEIXIDOR, E. I SERRA,R.(2010). Vida de colònia. Les colònies tèxtils a Catalunya, Angle Ed.