Corredossos de Sant Cristòfol Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Sant Cristòfol, 8, 08400- GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60742
2.28826
440694
4606435
08096-398
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
Regular
Jaciment tapat
Inexistent
PEPHA nou, Zona Arqueològica
Sense accés
Social
Privada
Diversos
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Segons informació del senyor Eustaqui Casals en el moment que es va portar a terme les obres d'arranjament de clavegueres (1982) va aparèixer un forn rodó, d'uns dos metres de diàmetre aproximadament. Relacionat amb aquesta troballa hi va recuperar diversos fragments de tegulae. La manca de més dades no permet atribuir-ne una cronologia precisa, si bé el context en el que apareix podria correspondre a un forn d'època romana (VILA, 2001).

Fotografia de Lluís Vila i Bonamusa. Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica.

Informació proporcionada pel senyor Eustaqui Casals (VILA, 2001).

VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.